shikaku-3 (big)(small)

shikaku-3-1.jpg

 

セン / エンジュ / 軟石

 brass

(ブローチ)

 

tyaku3.jpg

 

tyaku1.jpg

 

(大)45mm×15mm  重さ4g

(小)30mm×10mm  重さ2g

 

shikaku3-shiro1.jpg

 

 

shikaku3-shiro4.jpg

 

 shikaku3-shiro7.jpg

 

 shikaku3-shiro11.jpg